Giới thiệu hãng bơm Saer: Hãng máy bơm  SAER Electric SpA thành lập bởi Carlo Favella vào năm 1951 và hiện đang được quản lý bởi người con trai của ông Franco Favella, Ivo Favella Mauro và Ivanca Favella, nó

X