Hotline: 0983.480.866

Tư vấn lắp đặt bơm chìm nước thải tsurumi seri 100B, 150B ( Phần 1)

Cách lắp đặt bơm chìm nước thải tsurumi seri 100B, 150B

lap.bom nuoc thai Tsurumi
lap.bom nuoc thai Tsurumi
  1. Hướng dẫn chung

Các ký hiệu sau được sử dụng trong cuốn tài liệu này để hướng dẫn:

 Chỉ dẫn an toàn về vận hành máy mà trong đó nếu không theo dõi, quan sát sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng

là ký hiệu chung theo tiêu chuẩn DIN 4844-W9.

 Cảnh báo về điện ( Là ký hiệu an toàn chung theo tiêu chuẩn DIN 4844-W8 )

2 Các biện pháp an toàn chung

Các yêu cầu và hướng dẫn an toàn không đề cập trong phần hướng dẫn an toàn vẫn giữ hiệu lực

 Những chỉ dẫn này là những chỉ dẫn cơ bản được đi kèm với công viêc lắp đặt, vận hành và hướng dẫn. Thợ cơ khí và người vận hành phải đọc trước khi lắp đặt và vận hành bơm và luôn được để tại nơi vận hành bơm. Người chưa quen sử dụng bơm không nên thao tác với bơm.

Trẻ em và người dưới 16 tuổi không được sử dụng bơm và tránh xa nơi vận hành máy.

 Nơi vận hành cần phải được tuân thủ theo yêu cầu của địa phương

 Sử dụng các dụng cụ an toàn lao động như: ủng, găng tay cao su, kính ,mũ bảo hiểm.

 Đảm bảo lối thoát hiểm khỏi nơi vận hành máy

 Đề phòng hơi độc thoát ra do các khí độc, đảm bảo phải có lỗ thông oxy

  Nếu phải dùng dụng cụ hàn hoặc các dụng cụ điện, đảm bảo không bị cháy nổ

  Ngay sau khi sữa chữa hoặc bảo hành, toàn bộ các thiết bị an toàn và bảo vệ cần được lắp lại và được đúng chỗ theo đúng chức năng

 Người vận hành bơm phải có trách nhiệm với bên thứ ba trong khu vực vận hành bơm cơ, chiều dài của cáp, điện thế vận hành, tỷ lệ xoay. Tối thiểu là một điện trở thích hợp và bộ lọc cần lắp giữa máy biến tần và bơm để bảo vệ động cơ bị hỏng do nguồn điện.

 Không đặt tay và ngón tay tại đầu hút hoặc đầu đẩy của bơm khi bánh công tác đang quay

 Đảm bảo không có người ở trong môi chất bơm khi bơm

 Phải chú ý các biểu chỉ dẫn / biển cấm về an toàn và sức khoẻ. Theo luật pháp về việc sử dụng sản phẩm, chúng tôi khuyến cáo khách hàng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc hỏng hóc bơm phụ kiện do thiếu quan sát

Ý kiến bạn đọc